7 Mandarin (JJ Lin, Eric Chou, etc) Online Concerts To Cheers Your Day During The COVID-19 Lockdown

Because of COVID-19, peoples are encouraged to stay at home to prevent the spread of the virus. This pandemic affect a lot of things in our life, including the music concerts or tours. One of the concert that affected is JJ Lin's Sanctuary 2.0 World Tour that was supposed to take place on Mar 7, Apr 25, Apr 26 have been postponed.

But this condition doesn't inhibit these Chinese pop singers

Kit Chan 陳潔儀 - Like You 喜歡你 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Kit Chan 陳潔儀 - Like You 喜歡你 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 陳潔儀喜歡你歌詞
Singer: Kit Chan 陳潔儀
Album: Like You 喜歡你
Title: 喜歡你 (Xi Huan Ni)
English Title: Like You

喜歡你 
xǐ huān nǐ  
給我你的外衣 
gěi wǒ nǐ de wài yī  
讓我像躲在你身體裡
ràng wǒ xiàng duǒ zài nǐ shēn tǐ lǐ
喜歡你 
xǐ huān nǐ  
借我你的梳子 
jiè wǒ nǐ dí shū zǐ  
讓我用柔軟頭髮吻你
ràng wǒ yòng róu ruǎn tóu fā wěn nǐ
喜歡你 
xǐ huān nǐ  
車窗上的霧氣 
chē chuāng shàng de wù qì  

JC 陳泳彤 - Ngo Goi Fong Sau 我該放手 Lyrics 歌詞


JC 陳泳彤 - Ngo Goi Fong Sau 我該放手 Lyrics 歌詞 | 陳泳彤我該放手歌詞
Singer: JC 陳泳彤

Album: Ngo Goi Fong Sau 我該放手

Title: Ngo Goi Fong Sau 我該放手

English Title: 


又試在 夜裡又播一次
jau6 si3 zoi6 je6 leoi5 jau6 bo3 jat1 ci3
再重提或許不智
zoi3 cung4 tai4 waak6 heoi2 bat1 zi3
可惜思緒難止
ho2 sik1 si1 seoi5 naan4 zi2
想抱著你 從遇見那天起
soeng2 pou5 zyu3 nei5 cung4 jyu6 gin3 naa5 tin1 hei2
就猶如寒冬那温暖明媚
zau6 jau4 jyu4 hon4 dung1 naa5

Leslie Cheung 張國榮 - The Wind Continues to Blow 風繼續吹 Lyrics 歌詞 with English Translation


Leslie Cheung 張國榮 - The Wind Continues to Blow 風繼續吹 (Fung Gai Zuk Ceoi) Lyrics 歌詞 with English Translation | 張國榮風繼續吹英文歌詞
Singer: Leslie Cheung 張國榮
Album: The Wind Continues to Blow 風繼續吹
Title: 風繼續吹 (Fung Gai Zuk Ceoi)
English Title: The Wind Continues to Blow

我勸你早點歸去
ngo5 hyun3 nei5 zou2 dim2 gwai1 heoi3
I asked you to go home
你說你不想歸去
nei5 syut3 nei5 bat1 soeng2 gwai1 heoi3
You told me you

Sammy 張語噥 - Don't Care 不在乎 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Sammy 張語噥 - Don't Care 不在乎 (Bu Zai Hu) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 張語噥不在乎歌詞
Singer: Sammy 張語噥
Album: Sammy 1.0
Title: 不在乎 (Bu Zai Hu)
English Title: Don't Care

放心上的承諾
fàngxīn shàng de chéngnuò
放不下的執著
fàng bùxià de zhízhuó
愛與被愛環繞結果
ài yǔ bèi ài huánrào jiéguǒ
我別無所求
wǒ bié wú suǒ qiú

該靜靜的等候
gāi jìng jìng de děnghòu
或平衡那失落
huò pínghéng nà shīluò
當付出變成癮的我
dāng fùchū biànchéng yǐn de wǒ
卻失控
què

Chen Li Nong 陳立農 - This is How I Feel You 我夢見你 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Chen Li Nong 陳立農 - This is How I Feel You 我夢見你 (Wo Meng Jian Ni) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 陳立農我夢見你歌詞


Singer: Chen Li Nong 陳立農
Album: This is How I Feel You 我夢見你
Title: 我夢見你 (Wo Meng Jian Ni)
English Title: This is How I Feel You

我夢見你的笑
Wǒ mèngjiàn nǐ de xiào
我夢見你的美好
wǒ mèngjiàn nǐ dì měihǎo
你說等下一秒
nǐ shuō děng xià yī miǎo
你就要遠走
nǐ jiù yào yuǎn zǒu
沒有人找得到
méiyǒu rén zhǎo dédào

我夢見你奔跑

Kimberley Chen 陳芳語 - Ni Guang 逆光 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Kimberley Chen 陳芳語 - Ni Guang 逆光 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 陳芳語逆光歌詞
Singer: Kimberley Chen 陳芳語
Album: Ni Guang 逆光
Title: Ni Guang 逆光
English Title:

也許我一直害怕有答案
yěxǔ wǒ yīzhí hàipà yǒu dá'àn
也許愛靜靜在風裡打轉
yěxǔ ài jìng jìng zài fēng lǐ dǎzhuàn
離開 釋懷 很短暫 又重來
líkāi shìhuái hěn duǎnzàn yòu chóng lái
有時候自問自答
yǒu shíhòu zìwènzìdá

不要困難把我們擠散
bùyào kùnnán bǎ wǒmen jǐ sàn
責備自己那麼不勇敢
zébèi zìjǐ nàme bù

Ronghao Li 李榮浩 - Hua Yang Nian Hua 花樣年華 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Ronghao Li 李榮浩 - Hua Yang Nian Hua 花樣年華 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 李榮浩花樣年華歌詞


Singer: Ronghao Li 李榮浩
Album: Hua Yang Nian Hua 花樣年華
Title: Hua Yang Nian Hua 花樣年華
English Title:

渴望一個笑容
kě wàng yī gè xiào róng
期待一陣春風
qī dài yī zhèn chūn fēng
你就剛剛好經過
nǐ jiù gāng gāng hǎo jīng guò
突然眼神交錯
tū rán yǎn shén jiāo cuò
目光熾熱閃爍
mù guāng chì rè shǎn shuò
狂亂越難掌握
kuáng luàn yuè nán zhǎng wò
我像是著了魔
wǒ xiàng

Della 丁當 - Angel 天使 (Tian Shi) Lyrics 歌詞 with Pinyin


Della 丁當 - Angel 天使 (Tian Shi) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 丁當天使歌詞
Singer: Della 丁當
Album: Angel 天使
Title: 天使 (Tian Shi)
English Title: Angel

你就是我的天使 保護著我的天使 從此我再沒有憂傷
Nǐ jiùshì wǒ de tiānshǐ bǎohùzhe wǒ de tiānshǐ cóngcǐ wǒ zài méiyǒu yōushāng
你就是我的天使 給我快樂的天使 甚至我學會了飛翔
nǐ jiùshì wǒ de tiānshǐ gěi wǒ kuàilè de tiānshǐ shènzhì wǒ xuéhuìle fēixiáng

飛過人間的無常 才懂愛才是寶藏
fēiguò rénjiān de wúcháng cái dǒng

JJ Lin and Jam Hsiao released a new collaboration song, Hello

In May 26, two popular Mandarin pop singer, Jam Hsiao 蕭敬騰 and JJ Lin 林俊傑 released a new song, Hello, in some music streaming services. This is the first collaboration song between them, a song that both of them produce, compose together.

This song is announced in official page of Warner Music Taiwan yesterday, this collaboration between two talented singer surprised the fans of them and

JJ Lin 林俊傑 x Jam Hsiao 蕭敬騰 - Hello Lyrics 歌詞 with Pinyin


JJ Lin 林俊傑 x Jam Hsiao 蕭敬騰 - Hello Lyrics 歌詞 with Pinyin | 林俊傑 蕭敬騰 Hello 歌詞


Singer: JJ Lin 林俊傑 x Jam Hsiao 蕭敬騰

Album: Hello

Title: Hello

English Title: Hello
Hello lyrics / 歌詞 / pinyin:
You can listen the song by playing it in the bottom of the post.


Hello Hello 一字一句地唱著
Hello Hello yī zì yījù de chàngzhe
Hello Hello 寫下渺小的自我
Hello Hello xiě xià miǎoxiǎo de zìwǒ
用盡全力 只希望你被感動

Han Luo 寒洛 - Da La Beng Ba 達拉崩吧 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Han Luo 寒洛 / Hua Chen Yu 華晨宇 / Arrow Wei 魏嘉瑩  - Da La Beng Ba 達拉崩吧 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 寒洛 達拉崩吧 歌詞


Singer: Han Luo 寒洛 / Hua Chen Yu 華晨宇 / Arrow Wei 魏嘉瑩
Album: Da La Beng Ba 達拉崩吧
Title: Da La Beng Ba 達拉崩吧
English Title:

很久很久以前 巨龍突然出現
hěn jiǔ hěn jiǔ yǐ qián   jù lóng tū rán chū xiàn
帶來災難 帶走了公主又消失不見
dài lái zāi nán   dài zǒu le gōng zhǔ yòu xiāo shī bù jiàn
王國十分危險 世間誰最勇敢
wáng guó shí fēn

Hua Chen Yu 華晨宇 - Hao Xiang Ai Zhe Ge Shi Jie A 好想愛這個世界啊 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Hua Chen Yu 華晨宇 - Hao Xiang Ai Zhe Ge Shi Jie A 好想愛這個世界啊 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 華晨宇 好想愛這個世界啊 歌詞
Singer: Hua Chen Yu 華晨宇
Album: Hao Xiang Ai Zhe Ge Shi Jie A 好想愛這個世界啊
Title: Hao Xiang Ai Zhe Ge Shi Jie A 好想愛這個世界啊
English Title:

華晨宇 好想愛這個世界啊 歌詞:

抱著沙發 睡眼昏花 凌亂頭髮
bào zhuó shā fā shuì yǎn hūn huā líng luàn tóu fā
卻渴望像電影主角一樣瀟灑
què kě wàng xiàng diàn yǐng zhǔ jiǎo yī yàng xiāo sǎ

屋簷角下 排著烏鴉 密密麻麻

A Rong 阿冗 - Yu Wo Wu Guan 與我無關 Lyrics 歌詞 with Pinyin


A Rong 阿冗 - Yu Wo Wu Guan 與我無關 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 阿冗 與我無關 歌詞 


Singer: A Rong 阿冗
Album: Yu Wo Wu Guan 與我無關
Title: Yu Wo Wu Guan 與我無關
English Title:

阿冗 與我無關 歌詞:

過往早已變得平淡
Guòwǎng zǎoyǐ biàn dé píngdàn
甚至開始自我調侃
shènzhì kāishǐ zìwǒ tiáokǎn
偶爾心頭一酸 掀起一些波瀾
ǒu'ěr xīntóu yī suān xiānqǐ yīxiē bōlán

雨天撐著的雙人傘
yǔtiān chēngzhe de shuāngrén sǎn
路過最愛那家餐館
lùguò zuì'ài nà jiā cānguǎn
戒一半的習慣 沒慶祝的聖誕

Mrs. GREEN APPLE - PRESENT Lyrics 歌詞 with Romaji | Japanese Ver


Mrs. GREEN APPLE - PRESENT Lyrics 歌詞 with Romaji (Japanese Version)
Singer: Mrs. GREEN APPLE
Album: PRESENT
Title: PRESENT
English Title: PRESENT

私たちはそういつだってFREE
Watashitachi wa sō itsu datte FREE
世知辛い日々でも「愛してる」の一言で良い
sechigarai hibi demo `itoshi teru' no hitokoto de yoi
綺麗なラッピングで包んでさ そうただ
kireina rappingu de tsutsunde sa sō tada
喜んでくれたらいいな ただ
yorokonde kuretara ī na tada

私から貴方へのプレゼント

?te 壞特 - Seh Ah Seh Lyrics 歌詞 with Pinyin


?te 壞特 - Seh Ah Seh Lyrics 歌詞 with Pinyin | 壞特 Seh Ah Seh 歌詞


Singer: ?te 壞特

Album: Seh Ah Seh

Title: Seh Ah Seh 

English Title: Seh Ah Seh


我 seh ah seh
Wǒ seh ah seh
想袂轉去
xiǎng mèi zhuàn qù
我 seh ah seh
wǒ seh ah seh
Tryna make them love me
我 seh ah seh
wǒ seh ah seh
毋知袂去叨位
wú zhī mèi qù dāo wèi
我 seh ah seh
wǒ seh ah seh
我 seh ah seh
wǒ seh ah seh

身體 不聽使喚
shēntǐ bù tīng shǐhuan
腦袋

Ella 陳嘉樺 - Wan An Ge 晚安歌 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Ella 陳嘉樺 - Wan An Ge 晚安歌 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 陳嘉樺晚安歌歌詞Singer: Ella 陳嘉樺
Album: 晚安歌
Title: 晚安歌 (Wan An Ge)
English Title: Good Night's Song

謝謝你很努力
xiè xiè nǐ hěn nǔ lì
謝謝自己沒放棄
xiè xiè zì jǐ méi fàng qì
謝謝你一路堅持到這裡
xiè xiè nǐ yī lù jiān chí dào zhè lǐ
太陽依舊會升起
tài yáng yī jiù huì shēng qǐ
希望永遠不滅熄
xī wàng yǒng yuǎn bù miè xī
晚安了 親愛的自己
wǎn ān le qīn ài de zì jǐ

還能大口呼吸,就是幸福的
huán néng dà kǒu hū

Nana Lee 李千那 - Bu Gan Ting De Ge 不敢聽的歌 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 李千那不敢聽的歌歌詞


Nana Lee 李千那 - Bu Gan Ting De Ge 不敢聽的歌 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 李千那不敢聽的歌歌詞
Singer: Nana Lee 李千那

Album: Bu Gan Ting De Ge 不敢聽的歌

Title: Bu Gan Ting De Ge 不敢聽的歌

English Title:


一個人不敢聽的歌
yī gè rén bù gǎn tīng dí gē
包廂裡總有人唱著
bāo xiāng lǐ zǒng yǒu rén chàng zhuó
有些遺憾總特別揪心的
yǒu xiē yí hàn zǒng tè bié jiū xīn dí

兩個人其實很快樂
liǎng gè rén qí shí hěn kuài lè
只是偶爾會放空著
zhī shì ǒu ěr huì fàng kōng

E.SO 瘦子 - She Ain't Watchin' 她没在看我 Lyrics 歌詞 with Pinyin


E.SO 瘦子 - She Ain't Watchin' 她没在看我 (Ni Mei Zai Kan Wo) Lyrics 歌詞 with Pinyin |  瘦子她没在看我歌詞
Singer: E.SO 瘦子
Album: She Ain't Watchin' 她没在看我
Title: 她没在看我 (Ni Mei Zai Kan Wo)
English Title: She Ain't Watchin'

最遠的距離我們之間多了他
zuì yuǎn dí jù lí wǒ mén zhī jiān duō liǎo tā
5.58 inches 擋著妳的眼神沒有紮
5 . 58 inches dǎng zhuó nǎi dí yǎn shén méi yǒu zā
我想記得妳的樣子有點面熟 I mean
wǒ xiǎng jì dé nǎi dí yàng zǐ yǒu

Leslie Cheung 張國榮 - Wai Nei Zung Cing 為你鍾情 Lyrics 歌詞 with English Translation


Leslie Cheung 張國榮 - Wai Nei Zung Cing 為你鍾情 Lyrics 歌詞 with English Translation and Jyutping Romanization | 張國榮 為你鍾情 歌詞
Singer:  Leslie Cheung 張國榮
Album: Wai Nei Zung Cing 為你鍾情
Title: Wai Nei Zung Cing 為你鍾情
English Title:

為你鍾情 傾我至誠
wai46 nei5 zung1 cing4 king1 ngo5 zi3 sing4
Fall in with you, with sincerity
請你珍藏 這分情
cing2/ceng2 nei5 zan1 cong4 ze5 fan1/fan6 cing4
Please cherish this love of

Leslie Cheung 張國榮 - Monica 歌詞 Lyrics Romanized


Leslie Cheung 張國榮 - Monica 歌詞 Lyrics Romanized | 張國榮 Monica 歌詞
Singer: Leslie Cheung 張國榮

Album: 哥哥的前半生

Title: Monica

English Title: Monica 你以往愛我愛我不顧一切
nei5 ji5 wong5 oi3 ngo5 oi3 ngo5 bat1 gu3 jat1 cai3
將一生青春犧牲給我光輝
zoeng1 jat1 sang1/saang1 cing1/ceng1 ceon1 hei1 saang1 kap1 ngo5 gwong1 fai1
好多謝一天你改變了我
hou2 do1 ze6 jat1 tin1 nei5 goi2 bin3 liu5 ngo5
無言來奉獻
mou4 jin4 loi4 fung6 hin3

想見你 Someday or One Day Drama Soundtrack List

想見你 (Xiang Jian Ni, literally: "Want to See You") is a popular Taiwanese time-travel drama in the late 2019 and early 2020. The drama which have official english title "Someday or One Day" have aired in some countries outside Taiwan, just like: Malaysia, South Korea, Hong Kong.
This drama have attracted interest from a lot of people. One of the thing that make this drama so popular is because

Nine Chen 陳零九 - See Your Voice 看見妳的聲音 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Nine Chen 陳零九 - See Your Voice 看見妳的聲音 (Kan Jian Ni De Sheng Yin) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 陳零九 看見妳的聲音 歌詞
Singer: Nine Chen 陳零九

Album: See Your Voice 看見妳的聲音

Title: 看見妳的聲音 (Kan Jian Ni De Sheng Yin)

English Title: See Your Voice 


我看見妳的聲音 我明白不到愛情
wǒ kàn jiàn nǎi dí shēng yīn wǒ míng bái bù dào ài qíng
當妳的沿途風景 至少我曾經出現在妳生命裡
dāng nǎi dí yán tú fēng jǐng zhì shǎo wǒ zēng jīng chū xiàn zài

Yo Lee 李友廷 - Listen to Me 我要你 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Yo Lee 李友廷 - Listen to Me 我要你 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 李友廷 我要你 歌詞
Singer: Yo Lee 李友廷

Album: The Victim's Game Official Soundtrack / Netflix原創影集<誰是被害者>插曲

Title: 我要你 (Wo Yao Ni)

English Title: Listen to Me 


窗外刺眼陽光喧鬧車聲
chuāng wài cì yǎn yáng guāng xuān nào chē shēng
害怕同樣重複早晨
hài pà tóng yàng zhòng fù zǎo chén
作了個奇怪的夢
zuò liǎo gè qí guài dí mèng
找不到能說的人
zhǎo bù dào néng shuō dí rén

懷疑自己

Sammy Chang 張語噥 - No More Lyrics 歌詞 with Pinyin


Sammy Chang 張語噥 - No More Lyrics 歌詞 with Pinyin | 張語噥 No More 歌詞Singer: Sammy Chang 張語噥
Album: No More
Title: No More
English Title: No More

裝 沒注意 你和她靠近
zhuāng méi zhù yì nǐ hé tā kào jìn
我卻 不在意 你編織的劇情
wǒ què bù zài yì nǐ biān zhī dí jù qíng
搖擺不定 你內心 還是來來去去
yáo bǎi bù dìng nǐ nèi xīn huán shì lái lái qù qù
Oh隨便 你要怎樣後悔 是你不夠
Oh suí biàn nǐ yào zěn yàng hòu huǐ shì nǐ bù gòu
珍惜 現在起 沒時間 把專注交給你

Kunci Gitar Lagu Karo Suraten Padan - Usman Ginting

Kunci Gitar Suraten Padan - Usman Ginting

Cipt. Usman Ginting

Am           Dm           G            C 
sabar-sabar i rukur e karo si perkeleng
Am          G           Dm              Am 
gia sampur atendu ceda ibas kita lanai ersada 
Am           G                 Dm                Am 
lit nge pagi musimna erbulung nguda atendu ngena 
C             G              Dm                Am 
labo la ateku jadi tapi lanai keltergegehi
 Am          G            Em                 Am 
tambat la ertinali bagem gundari si kudalani 
Am                  Dm                 G              C 
gia iluh lalap bas mata rukur e ula mbagessaa 
Am               G                 Dm                         Am 
ban pagi baleng-balengna ula kam mombak bas ate ngena 
Am               G                   Dm                     Am 
enterem nge pagi sambarna mbelang doni tempa dibata 
C                 G                 Dm                 Am 
kerinana suraten padan gia nggo ndauh kita erdalan 
Am                G               Em                   Am 
ula nai kel kam tertima erbanca pusuh lanai terbaba 
Am 
nggo me nggo me 
lupaken aku
 G 
iting ndu itingndu
Am
Ula arapkenndu
Am
Ulanai ulanai
G
Ongar-onggari ndu
G
Arihta-arihta
Am
Silanai tudu

LIRIK LAGU KARO SADA WARI TIMBANG SETAHUN

SADA WARI TIMBANG SETAHUN

Penyanyi : Bahagia Surbakti

sada wari timbang setahun
sanga ibas tengah berngi
kumetedeh tenah ndu nge kutimai
kena pepalem pusuhku si metedeh

reff
sanga ibas aku ibas lit ka tempa bagi sorandu
reh dauhna kel erdekahna piah ateku pe reh gogona
sada wari timbang setahun
sanga ibas berngi kumetedeh
tenahndu nge kutimai
kerna pepalem pusuhku si metedeh

LIRIK LAGU KARO SADA SADA

Lirik Lagu SADA SADA

Penyanyi : Luther Tarigan

sada sada o turang
iluhku mambur terisang
merap-merap ibas tenten
kerah-kerah bas perampungen nde iting

lanai lolo si kita sirang
persirang ta pe la erbeteh
jumpa kin pe pepagi
entah lanai bo erkuan

adi bage kin nde itingku
tulihken tigan ndu turang sekali nari
sope denga lenga tadingkendu
mbera malem malem sembelah pusuhku e …..

kundul me aku janah rukur
iluhku mambar la ersibar
beluhkel kam muat ukurku
labo kepe atendu aku nde itingku

lanai lolo si kita sirang
persirang ta pe la erbeteh
jumpa kin pe pepagi
entah lanai bo erkuan

adi bage kin nde itingku
tulihken tigan ndu turang sekali nari
sope denga aku tadingkendu
mbera malem malem sembelah pusuhku e
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

LIRIK LAGU KARO SADA GELAS ANGGUR MERAH

SADA GELAS ANGGUR MERAH

Penyanyi : John Lewi Keliat

sada gitar nari nge ngenca
temanku arih nde biring
sada gelas anggur merah
teman ngerana

perban lanai nari lit sirate keleng
lanai lit lanai bo lit ingan ku ngadu
ma nggo malem kel atendu
natapsa aku bagenda

ma nggo puas ukurndu nadingken aku
ibas tutus kel ateku kam main-main
ibas keleng ateku pindondu sirang
emaka lawes lah kam agi

tadingkenlah mama nanginndu
ise pe pagi perbulangenndu
kutotoken mejuah-juah
adina banci ula nari singet gelarku

lupaken saja kerina memori masa ras aku
adi gelarndu manjar-anjar nggo kusasapken
sada gelas anggur merah ngelupaken kena

音闕詩聽 - Mang Zhong 芒種 Lyrics 歌詞 with English Translation


音闕詩聽 - Mang Zhong 芒種 Lyrics 歌詞 with English Translation and Pinyin | 音闕詩聽 芒種 歌詞
Singer: 音闕詩聽

Album: Mang Zhong 芒種

Title: Mang Zhong 芒種

English Title: 


一想到你我就
Yī xiǎngdào nǐ wǒ jiù
Thinking of you then I ohh
空恨別夢久
kōng hèn bié mèng jiǔ
Hate to leave for too long
燒去紙灰埋煙柳
shāo qù zhǐ huī mái yān liǔ
Burn memories of  your parting

於鮮活的枝丫
yú xiān huó de zhīyā
My pure and flawless 
凋零下的

Hua Chen Yu 華晨宇 - Feng Ren Yuan 瘋人院 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Hua Chen Yu 華晨宇 - Feng Ren Yuan 瘋人院 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 華晨宇 瘋人院 歌詞

當我再度毀滅後 一切變更純淨
Dāng wǒ zàidù huǐmiè hòu yīqiè biàngēng chúnjìng
那破碎的感受 I know
nà pòsuì de gǎnshòu I know
當我再度逃離後 逃離靈魂監獄
dāng wǒ zàidù táolí hòu táolí línghún jiānyù
那解脫的感受 I know
nà jiětuō de gǎnshòu I know
默默享受 就算只有 那片刻自由
mòmò xiǎngshòu jiùsuàn zhǐyǒu nà piànkè zìyóu
在束縛的房間 時間凌晨兩點半
zài shùfù de fángjiān shíjiān língchén

Hua Chen Yu 華晨宇 - Dou Niu 鬥牛 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Hua Chen Yu 華晨宇 - Dou Niu 鬥牛 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 華晨宇鬥牛歌詞


Singer: Hua Chen Yu 華晨宇

Album: New World

Title:  Dou Niu 鬥牛

English Title: Follow Follow Hey 排著隊


Follow Follow Hey páizhe duì


擔起鬥士的稱謂 先生們尊貴永不退

dān qǐ dòushì dì chēngwèi xiānshēngmen zūnguì yǒng bù tuì

伊比利亞的壯美 烈日空氣被撕碎 萬人場共舞舉杯

yībǐ lì yǎ de zhuàng měi lièrì kōngqì bèi sī suì wàn rén chǎng gòng wǔ jǔ bēi

攻克下沙場豐碑

LIRIK LAGU KARO SADA CINCIN DUA JARI

SADA CINCIN DUA JARI

Penyanyi : Juliana Br Tarigan

la terpersoken ateku ngena turang
kam ateku jadi
Benana nari kita erteman
cintaku setengah manti

kita erjanji sirang mate pepagi
cakapndu manis bagi tengguli
piah lanai terosari pudun tinai
tungung kapur kekelengenku agi la lit ibana

kepeken kena bersandiwara main sebelah mata
iduakenndu ateku ngena kenca keri sinasa litna
mesui agi …… i sehkel suina
meherga gia mehaga gia cincin sibereken kena

suruhndu gia aku makesa
tapina lit kuakap rongketna
sada cincin si berekenndu agi
lit imbangku ingan erbagi
la terpala-palai sada cincin dua jari
mesui agi … mesui …

LIRIK LAGU KARO SADA ANTARA DUA

Lirik Lagu SADA ANTARA DUA

Penyanyi : Ramona Purba

persoalen ateku ngena
si nggo ndube terbagi dua
mama nangin….. mama karo
dua-dua ateku ngena

duana kel nge mehuli duana kel metami
duana ……kam turang, ingan ku ergani-gani
keputusen ateku ngena
sehkel nge kuakap mberatna

lako teman njabuken bana
labo kel banci adi duana
nde mama nangin, nde mama karo
terpaksa kal turang kupilih salah sada

reff
nde …….mama nangin ula aku sumpahi
nde …… mama karo ula aku tembehi
nde …….morah ate salahku nge ndia
nde …….kusayangi lepakku nge kerina
dua……..na kam turang, seri kuakap ulina
dua……..na kam turang, seri teku ngena

Lirik Lagu Karo Antha Prima Ginting - Ingan Nuri Nuri

Lirik Lagu Karo Antha Prima Ginting - Ingan Nuri Nuri 

Cipt Junaedi Sinuhaji

adi nggo gelap wari e nande biring
nggo ku sundutna matawari
ije me pusuhku la terbuali
la terpersoken kena ateku jadi

kutatap ku bulan inganku nuri-nuri
nina pusuhku nggo gia mosar turang
kita lanai sahun erdemu
kuja gia pagi biak perdalan

seh sura-sura toto mama itingndu
ertenah kam pagi atendu kin erjabu
tading turang enggo tading
tading ingeten …

lasam turang enggo me lasam
kekelengenku …
nande biring adi uga pe sirang kita

padah kin ndai oratindu isi pusuhku
nggo me dagena agi la kepe banci kena kutami tami
ula tertulih turang ula tertima nindu sekali nari

Vicky Chen 陳忻玥 - Am I Who I Am Lyrics 歌詞 with Pinyin


Vicky Chen 陳忻玥 - Am I Who I Am Lyrics 歌詞 with Pinyin | 陳忻玥 Am I Who I Am 歌詞


Singer: Vicky Chen 陳忻玥 

Album: Am I Who I Am

Title: Am I Who I Am

English Title: Am I Who I Am
臉上無知的妝容


Liǎn shàng wúzhī de zhuāngróng


一片一片剝落

yīpiàn yīpiàn bōluò

揭露我的脆弱

jiēlù wǒ de cuìruò

直視我的困惑

zhí shì wǒ de kùnhuò就算有處可躲

jiùsuàn yǒu chù kě duǒ

我也不想再躲

wǒ yě bùxiǎng zài duǒ

隱瞞的是什麼

yǐnmán

E.SO 陳昱榕 - Change Lyrics 歌詞 with Pinyin


E.SO 陳昱榕 - Change Lyrics 歌詞 with Pinyin | 陳昱榕 Change 歌詞
Singer: E.SO 陳昱榕

Album: Change

Title: Change

English Title: Change 
I don't wanna change you baby

Please don't try to change me baby

We loved each other in the first place

現在我們要的是誰

xiànzài wǒmen yào de shì shuí

See I don't wanna change you baby

Please don't try to change me baby

繞了一圈回到原點


ràole yī quān huí dào yuán

Namewee 黃明志 feat. Fu Jiu 富九 - Beyond The Edge 我們的海闊天空 Lyrics 歌詞 with English Translation


Namewee 黃明志 feat. Fu Jiu 富九 - Beyond The Edge 我們的海闊天空 (Wo Men De Hai Kuo Tian Kong) Lyrics 歌詞 with English Translation and Pinyin | 黃明志 富九 我們的海闊天空 歌詞
Singer: Namewee 黃明志 feat. Fu Jiu 富九 

Album: Beyond The Edge 我們的海闊天空

Title: (Wo Men De Hai Kuo Tian Kong) 我們的海闊天空

English Title: Beyond The Edge
原諒我總不停受傷跌倒 無處可逃


Yuánliàng wǒ zǒng bù tíng shòushāng diédǎo wú chù kě táoForgive me

Beyond - Hoi Fut Tin Hung 海闊天空 Lyrics 歌詞 with English Translation

Beyond - Hoi Fut Tin Hung 海闊天空 Lyrics 歌詞 Romanized with English Translation | Beyond海闊天空歌詞Singer: BeyondAlbum: Hoi Fut Tin Hung 海闊天空Title: Hoi Fut Tin Hung 海闊天空English Title: 今天我 寒夜裡看雪飄過gam1 tin1 ngo5 hon4 je6 leoi5 hon3 syut3 piu1 gwo3Today, I see the swirl of snowflakes in a cold night風雨裡追趕fung1 jyu5 leoi5 zeoi1 gon2I (too) swirl afar with a chilled heart霧里分不清影踪mou6 leoi5 fan1/fan6 bat1 cing1

Hubert Wu 胡鸿钧 - Shi Zi Liu Kou 十字路口 Lyrics 歌詞 Romanized


Hubert Wu 胡鸿钧 - Shi Zi Liu Kou 十字路口 Lyrics 歌詞 Romanized | 胡鸿钧 十字路口 歌詞
Singer: Hubert Wu 胡鸿钧
Album: Shi Zi Liu Kou 十字路口
Title: Shi Zi Liu Kou 十字路口
English Title:
十字路 如何地選擇最好sap6 zi6 lou6 jyu4 ho4 dei6 syun2 zaak6 zeoi3 hou2 誰願意 獨剩下你孤單一人上路seoi4 jyun6 ji3 duk6 zing6 haa6 nei5 gu1 daan1 jat1 jan4 soeng5 lou6 念舊日 能平靜生活多好nim6 gau6 jat6 nang4 ping4 zing6 saang1 wut6 do1 hou2 無奈看 你與我 各自有歸途mou4 noi6

Fish Leong 梁靜茹 x Eve Ai 艾怡良 - SEA You Soon 飄洋過海來看你 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Fish Leong 梁靜茹 x Eve Ai 艾怡良 - SEA You Soon 飄洋過海來看你 (Piao Yang Guo Hai Lai Kan Ni) Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: Fish Leong 梁靜茹 x Eve Ai 艾怡良
Album: SEA You Soon 飄洋過海來看你
Title: 飄洋過海來看你 (Piao Yang Guo Hai Lai Kan Ni)
English Title: SEA You Soon

Lyrics / 歌詞 / Pinyin:

為你 我用了半年的積蓄飄洋過海的來看你
Wèi nǐ wǒ yòngle bànnián de jīxù piāo yángguò hǎi de lái kàn nǐ
為了這次相聚 我連見面時的呼吸都曾反覆練習
wèile zhècì xiāngjù wǒ

Weibird Wei 韋禮安 - Don't Tell 不用告訴我 (Bu Yong Gao Su Wo) Lyrics 歌詞 with Pinyin


Weibird Wei 韋禮安  - Don't Tell 不用告訴我 (Bu Yong Gao Su Wo) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 韋禮安 不用告訴我 歌詞Singer: Weibird Wei 韋禮安
Album: Sounds of my life
Title: 不用告訴我 (Bu Yong Gao Su Wo)
English Title:  Don't Tell

怎麼我 總是躲不過這場雨
Zěnme wǒ zǒng shì duǒ bùguò zhè chǎng yǔ
你一句 就把我 送進了雨季
nǐ yījù jiù bǎ wǒ sòng jìnle yǔjì

這條路 我只想一直走下去
zhè tiáo lù wǒ zhǐ xiǎng yīzhí zǒu xiàqù
沒盡頭 也是種 永恆的約定
méi jìntóu yěshì