Leehom Wang 王力宏 - Forever Your Dad 歌詞 Lyrics


Leehom Wang 王力宏 - Forever Your Dad 歌詞 Lyrics
Singer: Leehom Wang 王力宏
Album: Forever Your Dad
Title: Forever Your Dad
English Title: Forever Your Dad

Sometimes life doesn’t work out the way you’ve planned
Sometimes life happens in ways too hard to understand

The news that I received today
Has taken all my breath away
But I am promising you right now
That I’ll be with you always somehow

Namewee 黃明志 - The Great Wall 長城 (Chang Cheng) Lyrics 歌詞 with Pinyin


Namewee 黃明志 - The Great Wall 長城 (Chang Cheng) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 黃明志長城歌詞

Singer: Namewee 黃明志
Album: The Great Wall
Title: 長城 (Chang Cheng)
English Title: The Great Wall

揮揮手長征到遠方
Huī huīshǒu chángzhēng dào yuǎnfāng
仰天又是一長嘆
yǎngtiān yòu shì yī chángtàn
門後多少人泛著淚光
mén hòu duōshǎo rén fànzhe lèi guāng
無邊 無際
wúbiān wújì
無人無名的邊疆
wúrén wúmíng de biānjiāng
那裡或許是終站
nàlǐ huòxǔ shì zhōng zhàn
熱血流

5 Best 周興哲 Eric Chou Songs You Must Listen


Eric Chou 周興哲 ( Zhou Xing Zhe ) is young talented Taiwanese singer, he moved to USA when he 13 and back to Taiwan when he 18, he become popular when Eric Chou's "Let's Not Be Friend in Future" ( 以後別做朋友 ) become official soundtrack of Taiwanese drama "The Way We Were".

Until now, he has released 5 albums so far. The debut album is "My Way To Love" 學著愛 and the latest is "What Love Has

sodagreen - Tomorrow Will Be Fine Lyrics 歌詞 with Pinyin


sodagreen - Tomorrow Will Be Fine Lyrics 歌詞 with Pinyin | sodagreen tomorrow will be fine 歌詞
Singer: sodagreen

Album: Tomorrow Will Be Fine

Title: Tomorrow Will Be Fine

English Title: Tomorrow Will Be Fine


這條路 好漫長 時光逼著我們長大
Zhè tiáo lù hǎo màncháng shíguāng bīzhe wǒmen zhǎng dà
好多話 不能講 只有把酒言歡地藏
hǎoduō huà bùnéng jiǎng zhǐyǒu bǎjiǔ yánhuān de cáng
這世界 說大不大
zhè shìjiè shuō dà bù dà
一生

Seven Fat 七月半 - Cry Cry Sleep 哭哭睡 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Seven Fat 七月半 - Cry Cry Sleep 哭哭睡 (Ku Ku Shui) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 七月半 哭哭睡 歌詞


Singer: Seven Fat 七月半
Album: Cry Cry Sleep 哭哭睡
Title: 哭哭睡 (Ku Ku Shui)
English Title: Cry Cry Sleep

座位旁右側臉 是我的初戀
Zuòwèi páng yòucè liǎn shì wǒ de chūliàn
我也不是情願的 卻漸漸地越線
wǒ yě bùshì qíngyuàn de què jiànjiàn de yuè xiàn
連假下雨天 一起吃泡麵
lián jiǎ xià yǔtiān yīqǐ chī pào miàn
那些雋永的畫面
nàxiē juànyǒng de huàmiàn

我把學姐的

En - Xiao Zhang 囂張 Lyrics with Pinyin 歌詞


En - Xiao Zhang 囂張 Lyrics with Pinyin 歌詞 | En 囂張 歌詞
Singer: En

Album: Xiao Zhang 囂張

Title: Xiao Zhang 囂張

English Title: 


太多的 太重的 太殘忍的話
Tài duō de tài zhòng de tài cánrěn dehuà
沒糾纏 是你的 理由太假
méi jiūchán shì nǐ de lǐyóu tài jiǎ
我覺得 你大可不必說的天花亂墜
wǒ juédé nǐ dà kě bùbì shuō de tiānhuāluànzhuì
是天使 是魔鬼 都沒有絶對
shì tiānshǐ shì móguǐ dōu méiyǒu juéduì
沒想的 沒說的 都請收起吧
méi xiǎng de méishuōde dōu

Wayne Huang 黃偉晉 - Photophobia 背光旅行 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Wayne Huang 黃偉晉 - Photophobia 背光旅行 (Bei Guang Lu Xing) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 黃偉晉 背光旅行 歌詞
Singer: Wayne Huang 黃偉晉

Album: Photophobia 背光旅行

Title: 背光旅行 (Bei Guang Lu Xing)

English Title: Photophobia 


我有一個趨光的身體
Wǒ yǒu yīgè qū guāng de shēntǐ
曬著我的生活所需
shàizhe wǒ de shēnghuó suǒ xū
人們說 面對光 陰影就不在眼底
rénmen shuō miàn duì guāng yīnyǐng jiù bùzài yǎndǐ

我卻有著畏光的秘密
wǒ què yǒuzhe wèi guāng de

OSN 高爾宣 x Janice Yan 閻奕格 - Right Now 愛上現在的我 Lyrics 歌詞 with Pinyin


OSN 高爾宣 x Janice Yan 閻奕格 - Right Now 愛上現在的我 Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: OSN 高爾宣 x Janice Yan 閻奕格

Album: Right Now 愛上現在的我

Title: 愛上現在的我 (Ai Shang Xian Zai De Wo)

English Title: Right Now 每當我多一道傷痕在胸口
Měi dāng wǒ duō yīdào shānghén zài xiōngkǒu
是我更成熟的輪廓
shì wǒ gèng chéngshú de lúnkuò
每當你質疑我我看得更透
měi dāng nǐ zhíyí wǒ wǒ kàn dé gèng tòu
路該怎麼就怎麼走
lù gāi zěnme jiù zěnme zǒu

醜小鴨不用變天鵝

Lirik lagu Averiana Br Barus - Beluh Nami Nami

Lirik lagu Beluh Beluh Nami

Averiana Br Barus

Mbicar matawari bincarna la terolangi
Rende me pincala ngiyahken berkat encari

Mbacar kena metami, mbacar kena kepe negangi
Rempet aku terdaya ugapape kuakap enggo seri
Uga nge ndia aku enda
Petintang tintang pe aku enggo mela
Ugapa denga nge bagenda
Langa pe surung kuakap aku simada

Nangkih matawari manjar anjar la terpengadi
Pajek me tiknari sierdahin enggo banci ngadi
Nungkun rusur pusuhku ku gargari la ngadi ngadi
Atan dia karo ndu biring, jadi sinami nami

Uga nge ndia aku enda
Petintang tintang pe aku enggo mela
Ugapa denga nge bagenda
Langa pe surung kuakap aku simada

Adina banci angkandu lah min ukurku
La pe sungkun ndu kena kal sura suraku
Adina banci ula kal sempat erwari
La padah sangsi kena
Karo ndu beluh nami nami

Rapp
Nande karo tetap arah babo
Kai pe ningkena ah ia maka payo
Bage gia nake sitik pe la megogo
Adi sangai nindu enggo pasti aku labo
Beru karo langgit ngido adi la ralo
Rananna medate tapi perateate
Bage gia nake la kutogani adi erbahan payo
Sipersada arihta duana gelah enggo sampang jore

Intro

Nangkih matawari manjar anjar la terpengadi
Pajek me tiknari sierdahin enggo banci ngadi
Nungkun rusur pusuhku ku gargari la ngadi ngadi
Atan dia karo ndu biring, jadi sinami nami

Uga nge ndia aku enda
Petintang tintang pe aku enggo mela
Ugapa denga nge bagenda
Langa pe surung kuakap aku simada

Adina banci angkandu lah min ukurku
La pe sungkun ndu kena kal sura suraku
Adina banci ula kal sempat erwari
La padah sangsi kena.....

Adina banci angkandu lah min ukurku
La pe sungkun ndu kena kal sura suraku
Adina banci ula kal sempat erwari
La padah sangsi kena.....
Karo ndu beluh nami nami

BLOK KUMPULAN LIRIK LAGU DAN CHORD KUNCI GITAR LAGU KARO

Eric Chou 周興哲 - Enough 受夠 (Shou Gou) Lyrics 歌詞 with English Translation


Eric Chou 周興哲 - Enough 受夠 (Shou Gou) Lyrics 歌詞 with English Translation and Pinyin | 周興哲 受夠 歌詞
Singer: Eric Chou 周興哲
Album: 小時候的我們 (When We Were Young)
Title: 受夠 (Shou Gou)
English Title: Enough

曾經答應過 曾經牽的手
céngjīng dāyìngguò céngjīng qiān de shǒu
I had promised, had held your hands
世界再遼闊 只有你和我
shìjiè zài liáokuò zhǐyǒu nǐ hé wǒ
No matter how big the world is, there's only you and me

Chord Gitar Lawas Capaldi - Someone You Loved

Kunci Gitar Lawas Capaldi

Someone you loved [Intro] C G Am F [Verse 1] C G Am F I'm going under and this time I fear there's no one to save me C G Am F This all or nothing really got a way of driving me crazy C G Am F I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold C G It's easy to say but it's never the same Am F I guess I kinda liked the way you numbed all the pain [Chorus] C G Now the day bleeds into nightfall Am F And you're not here to get me through it all C G I let my guard down and then you pulled the rug Am F I was getting kinda used to being someone you loved [Verse 2] C G Am F I'm going under and this time I fear there's no one to turn to C G Am F This all or nothing way of loving got me sleeping without you C G Am F Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels C G It's easy to say but it's never the same Am F I guess I kinda liked the way you helped me escape [Chorus] C G Now the day bleeds into nightfall Am F And you're not here to get me through it all C G I let my guard down and then you pulled the rug Am F I was getting kinda used to being someone you loved [Bridge] Dm Am G And I tend to close my eyes but it hurts sometimes Am Dm I fall into your arms Am G I'll be safe in your sound 'til I come back around [Chorus] C G For now the day bleeds into nightfall Am F And you're not here to get me through it all C G I let my guard down and then you pulled the rug Am F I was getting kinda used to being someone you loved C G But now the day bleeds into nightfall Am F And you're not here to get me through it all C G I let my guard down and then you pulled the rug Am F I was getting kinda used to being someone you loved [Outro] C G I let my guard down and then you pulled the rug Am F C I was getting kinda used to being someone you loved

BLOG KUMPULAN CHORD KUNCI GITAR DAN LYRIC LAGU POP

Julia Wu 吳卓源 - Take Me Back Lyrics 歌詞 with Pinyin


Julia Wu 吳卓源 , Yellow Claw, Corsak - Take Me Back Lyrics 歌詞 with Pinyin | 吳卓源 Take Me Back 歌詞
Singer: Julia Wu 吳卓源, Yellow Claw, Corsak
Album: Take Me Back
Title: Take Me Back
English Title: Take Me Back

剛剛緊扣的手現在還顫抖著
gānggāng jǐn kòu de shǒu xiànzài hái chàndǒuzhe
剛剛分開的吻現在還是熱的
gānggāng fēnkāi de wěn xiànzài háishì rè de
曾經溫柔的人現在跑去哪了
céngjīng wēnróu de rén xiànzài pǎo qù nǎle
Can you take me

TANK 呂建忠 - Your Love Song 你的情歌 Lyrics 歌詞 with Pinyin


TANK 呂建忠 - Your Love Song 你的情歌 (Ni De Qing Ge) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 呂建忠 你的情歌 歌詞


Singer: TANK 呂建忠

Album:  Your Love Song 你的情歌

Title: 你的情歌 (Ni De Qing Ge)

English Title:  Your Love Song 


轉身過後 心痛吞噬沉默
Zhuǎnshēn guòhòu xīntòng tūnshì chénmò
想對你說的都沒說
xiǎng duì nǐ shuō de dōu méi shuō
我們曾擁抱 微風和夜空
wǒmen céng yǒngbào wéifēng hé yèkōng
笑說 我們會很久很久
xiào shuō wǒmen huì hěnjiǔ hěnjiǔ

獨自走過

JJ Lin 林俊傑 - Stay With You Lyrics 歌詞 with Pinyin


JJ Lin 林俊傑 - Stay With You Lyrics 歌詞 with Pinyin |  林俊傑 Stay With You 歌詞
Singer: JJ Lin 林俊傑

Album: Stay With You

Title: Stay With You

English Title: Stay With You


長長的黑夜它到底還黯然多久
Zhǎng zhǎng de hēiyè tā dàodǐ hái ànrán duōjiǔ
閃爍日光燈原來它就是種煙火
shǎnshuò rìguāngdēng yuánlái tā jiùshì zhǒng yānhuǒ
感覺到春風夏雨隱藏在雙眼
gǎnjué dào chūnfēng xià yǔ yǐncáng zài shuāng yǎn
就這樣迎接這陣雨
jiù zhèyàng yíngjiē zhè

Chord Armada - Awas Jatuh Cinta

Chord Kunci Gitar Armada
Awas Nanti Jatuh Cinta Padaku


*)Intro:

Am Em F
Am G F
Dm G


C         F           C
aku punya niat yang baik..

Dm         Fm         C
coba ku ungkapkan padamu..

C          F           C
berharap kamu kan menjadi..

Dm        Fm         C
rencana besar dihidupku..


     F               G
tapi kau bilang.. pergi sana..

  Am         G         F
kamu tak mau melihat diri ini..

  G
selamanya..*)Reff:
 C            -G/B    Am
awas.. nanti jatuh cinta..

             Dm
cinta kepada diriku

         F            G
jangan jangan ku jodohmu..

  C           -G/B   Am
kamu.. terlalu membenci..

             Dm
membenci diriku ini

        F           G      C
awas nanti jatuh cinta padaku..


*)Music: Dm G


C         F           C
aku punya niat yang baik..

Dm          Fm         C
telah ku ungkapkan padamu..      F               G
kau tetap bilang.. pergi sana..

  Am         G         F
kamu tak mau melihat diri ini

  G
selamanya..


*)Reff:
 C            -G/B    Am
awas.. nanti jatuh cinta..

             Dm
cinta kepada diriku

         F            G
jangan jangan ku jodohmu..

  C           -G/B   Am
kamu.. terlalu membenci..

             Dm
membenci diriku ini

        F           G     (F)
awas nanti jatuh cinta padaku..


F G Am G

Dm  Em  F   G
         ho..o..

*)Reff:

 C            -G/B    Am
awas.. nanti jatuh cinta..

             Dm
cinta kepada diriku

         F            G
jangan jangan ku jodohmu..

  C           -G/B   Am
kamu.. terlalu membenci..

             Dm
membenci diriku ini

        F           G      C
awas nanti jatuh cinta padaku..


           -G/B Am
(awas jatuh cinta..)

              Dm
(cinta kepada diriku)

         F            G
jangan jangan ku jodohmu

  C           -G/B   Am
kamu.. terlalu membenci..

             Dm
membenci diriku ini

        F           G
awas nanti jatuh cinta..

        E           Am
awas nanti jatuh cinta..

        F           G
awas nanti jatuh cinta..

F-Em-Dm-G   C
        padaku..

Kunci gitar Armada awas jatuh cinta. Sekian..
KUMPULAN LIRIK LAGU DAN CHORD KUNCI GITAR LAGU ARMADA