Xiao Zhang 校長- Dai Ni Qu Lv Xing 帶你去旅行 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Xiao Zhang 校長- Dai Ni Qu Lv Xing 帶你去旅行 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Xiao Zhang 校長
Album: Dai Ni Qu Lv Xing 帶你去旅行
Title: 帶你去旅行 (Dai Ni Qu Lv Xing )
English Title:

今天妝令人特別著迷
Jīntiān zhuāng lìng rén tèbié zhāo mí
Oh 我說 baby
Oh wǒ shuō baby
出門前換上新的心情
chū ménqián huàn shàng xīn de xīnqíng
Oh 我的 lady
Oh wǒ de lady
你喜歡有小情緒
nǐ xǐhuān yǒu xiǎo qíngxù像晴天的烏雲
xiàng qíngtiān de wūyún

頭髮長見識短的驚奇
tóufà