Nicholas Tse 謝霆鋒 - Yi Xiang Tian Kai 異想天開 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Nicholas Tse 謝霆鋒 - Yi Xiang Tian Kai 異想天開 Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: Nicholas Tse 謝霆鋒
Album: 異想天開
Title: 異想天開 (Yi Xiang Tian Kai)
English Title:

問自己 是否未來鏡子裡的那個自己
Wèn zìjǐ shìfǒu wèilái jìngzi lǐ dì nàgè zìjǐ
我懷疑 是否現在一切應該反覆懷疑
wǒ huáiyí shìfǒu xiànzài yīqiè yīnggāi fǎnfù huáiyí
偶爾不修邊幅 偶爾循規蹈矩
ǒu'ěr bùxiūbiānfú ǒu'ěr xúnguīdǎojǔ
也偶爾沉默不語
yě ǒu'ěr chénmò bù yǔ

在塵土飛揚的沙漠裡
zài chéntǔ fēiyáng de