Jay Chou 周杰倫 - Waiting For You 等你下課 Lyrics 歌詞 with English Translation


Jay Chou 周杰倫 x Gary Yang 楊瑞代 - Waiting For You 等你下課 (Deng Ni Xia Ke) Lyrics 歌詞 with English Translation and Pinyin


Singer: Jay Chou 周杰倫 , Gary Yang 楊瑞代

Album: Waiting For You 等你下課

Title: 等你下課 (Deng Ni Xia Ke)

English Title: Waiting For You 

你住的 巷子裡 我租了一間公寓


nǐ zhù de xiàngzi lǐ wǒ zūle yī jiàn gōngyùI rented an apartment in your alley


為了想與你不期而遇

wèile xiǎng yǔ nǐ bù qī ér yù