Hwang Chi Yeul 黃致列 - Bu Ru Bu Guo Jian 不如不遇見 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Hwang Chi Yeul 黃致列 / 황치열 - Bu Ru Bu Guo Jian 不如不遇見 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Hwang Chi Yeul 黃致列 / 황치열
Album: Love
Title: 不如不遇見 (Bu Ru Bu Guo Jian)
English Title:

都是愛的錯 它讓我遇見了你
Dōu shì ài de cuò tā ràng wǒ yùjiànle nǐ
剛感覺你的呼吸 卻又消失在懷裡
gāng gǎnjué nǐ de hūxī què yòu xiāoshī zài huái lǐ
不如不遇見 讓我擁有變遺憾
bùrú bù yùjiàn ràng wǒ yǒngyǒu biàn yíhàn
如今剩我一人 獨坐在這湖畔
rújīn shèng wǒ yīrén dú zuò zài zhè