Diana Wang 王詩安 - Only Man 主角 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Diana Wang 王詩安 - Only Man 主角 (Zhu Jiao) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Diana Wang 王詩安
Album: Poem
Title: 主角 (Zhu Jiao)
English Title: Only Man

誰的反派是
Shuí de fǎnpài shì
誰的最愛
shuí de zuì'ài
崇拜 從眼神到姿態
chóngbài cóng yǎnshén dào zītài
你詮釋得太 精彩 (烙印在我的腦海)
nǐ quánshì dé tài jīngcǎi (làoyìn zài wǒ de nǎohǎi)
Oh他們散場但我捨不得離開
Oh tāmen sànchǎng dàn wǒ shěbudé líkāi
就讓我只為了你而存在
jiù ràng wǒ zhǐ wèile nǐ ér