Austin Lee 李建軒 - Actually, I 其實我 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Austin Lee 李建軒 - Actually, I 其實我 (Qi Shi Wo) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Austin Lee 李建軒
Album: Love Deeply
Title: 其實我 (Qi Shi Wo)
English Title: Actually, I...

換一個位置 換個代名詞 你不愛我
Huàn yīgè wèizhì huàngè dàimíngcí nǐ bù ài wǒ
越保持理智 越像個瘋子 比較好過
yuè bǎochí lǐzhì yuè xiàng gè fēngzi bǐjiào hǎoguò
我們之間的結果 你們之間的承諾
wǒmen zhī jiān de jiéguǒ nǐmen zhī jiān de chéngnuò
想再牽著你的手 多麼奢侈的要求
xiǎng zài qiānzhe