Alien Huang 黃鴻升 - Just Do It 感覺對了 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Alien Huang 黃鴻升 - Just Do It 感覺對了 (Gan Jue Dui Le) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Alien Huang 黃鴻升
Album: HUMAN
Title: 感覺對了 (Gan Jue Dui Le)
English Title: Just Do It

瞳孔連續的綻放
Tóngkǒng liánxù de zhànfàng
從頭到腳都舒爽
cóngtóu dào jiǎo dōu shū shuǎng
吃下最鮮豔的那朵花
chī xià zuì xiānyàn dì nà duǒ huā
當下我彷彿就在天堂
dāngxià wǒ fǎngfú jiù zài tiāntáng
卸下面具你就快點過來吧
xiè xià miànjù nǐ jiù kuài diǎn guòlái ba

感覺對了不要躲藏