J.Sheon - Specially Made 壞蛋特調 Lyrics 歌詞 with Pinyin


J.Sheon - Specially Made 壞蛋特調  (Huai Dan Te Diao) Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: J.Sheon
Album: 美味星棒棒糖主題曲
Title: 壞蛋特調
English Title: Specially Made

看似愛喝酒 喜歡R&B的Flow 怎麼她的Tone跟我一路從腳對到了頭
Kàn shì ài hējiǔ xǐhuān R&B de Flow zěnme tā de Tone gēn wǒ yīlù cóng jiǎo duì dàole tóu
文青帶白目 骨子裡繽紛的Soul 得用點戰術把她給約走
wén qīng dài báimù gǔzilǐ bīnfēn de Soul dé yòng diǎn zhànshù bǎ tā gěi yuē zǒu

配個料 怪誕特調 給妳