Joker Xue 薛之謙 - The Fox 狐狸 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Joker Xue Zhi Qian 薛之謙 - The Fox 狐狸 (Hu Li) Lyrics 歌詞 with Pinyin [Hanson And The Beast Promotional Song (電影<二代妖精之今生有幸>電影推廣曲)]Singer: Joker Xue 薛之謙
Album: Hanson And The Beast Promotional Song (電影<二代妖精之今生有幸>電影推廣曲)
Title: 狐狸 (Hu Li)
English Title: The Fox

前提 是你要先感受到一絲惡意
Qiántí shì nǐ yào xiān gǎnshòu dào yīsī èyì
具體 請闖入我森林
jùtǐ qǐng chuǎngrù wǒ sēnlín
建議 是你別再玩弄那些小把戲
jiànyì shì nǐ bié zài