JJ Lin 林俊傑 - Shadows 四點四十四 Lyrics 歌詞 with Pinyin


JJ Lin 林俊傑 - Shadows 四點四十四 (Si Dian Si Shi Si) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: JJ Lin 林俊傑
Album: 偉大的渺小 (Message In A Bottle)
Title: 四點四十四 (Si Dian Si Shi Si)
English Title: Shadows

四點四十四靈魂蒸發
Sì diǎn sìshísì línghún zhēngfā
理智掉了漆還在粉刷
lǐzhì diào le qī hái zài fěnshuā
意識潛意識到底誰在說話 對白交錯沒有文法
yìshí qiányìshí dàodǐ shuí zài shuōhuà duìbái jiāocuò méiyǒu wénfǎ
追尋真理或安於現狀
zhuīxún zhēnlǐ huò ān yú