JJ Lin 林俊傑 - Sanctuary 聖所 Lyrics 歌詞 with Pinyin


JJ Lin 林俊傑 - Sanctuary 聖所 (Sheng Suo) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: JJ Lin 林俊傑
Album: 偉大的渺小 (Message In A Bottle)
Title: 聖所 (Sheng Suo)
English Title: Sanctuary

希望被蒸發了以後
Xīwàng bèi zhēngfāle yǐhòu
眼淚是否還捨得流
yǎnlèi shìfǒu hái shědé liú
靈魂是否還能祈求
línghún shìfǒu hái néng qíqiú
徘徊在幽谷的念頭
páihuái zài yōugǔ de niàntou
寧靜是奢侈的奢求
níngjìng shì shēchǐ de shēqiú
淪陷在時線的破口
lúnxiàn zài shí xiàn de pò kǒu