Hwang Chi Yeul 黃致列 - Wo Men Jin Li Le 我們盡力了 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Hwang Chi Yeul 黃致列 - Wo Men Jin Li Le 我們盡力了 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Hwang Chi Yeul 黃致列
Album: Love
Title: 我們盡力了(Wo Men Jin Li Le)
English Title:

原來還牽著手呢
Yuánlái hái qiān zhuóshǒu ne
卻沒發現你是分心的
què méi fāxiàn nǐ shì fēn xīn de
原來是唯一的呢
yuánlái shì wéiyī de ne
現在是什麼
xiànzài shì shénme

還說是最愛的呢
hái shuō shì zuì'ài de ne
其實愛不愛是一樣的
qíshí ài bù ài shì yīyàng de
幸福曾多靠近呢
xìngfú céng duō kàojìn