Hwang Chi Yeul 黃致列 - Lie Huo 烈火 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Hwang Chi Yeul 黃致列 / 황치열 - Lie Huo 烈火 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Hwang Chi Yeul 黃致列 / 황치열
Album: Love
Title:  烈火 (Lie Huo)
English Title:

我是一簇 手舞足蹈 熊熊燃的火
Wǒ shì yī cù shǒuwǔzúdǎo xióngxióng rán de huǒ
金色紅色 橘色黃色 燃得很執著
jīnsè hóngsè jú sè huángsè rán dé hěn zhízhuó
在你眼中 腦中夢中 每一個角落
zài nǐ yǎnzhōng nǎo zhōng mèngzhōng měi yīgè jiǎoluò
我有多旺 你就有多 強烈的脈搏
wǒ yǒu duō wàng nǐ jiù yǒu duō qiángliè de